2013 මාර්තු à¶¸à·ƒ ඇරඹුණු ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා වෙබ් අඩවියේ මුලික පරමාර්ථය වනුයේ ලොව වටා වෙසෙන අප ශ්‍රී ලාංකිකයන්ට හමු වී රිසි සේ අදහස් හුවමාරු කරගන්නට හැකි වේදිකාවක් ගොඩ නැගීමයි. ඔබ ශ්‍රී ලංකාවේ හෝ ලොව කොතැනක විසුවත්, ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා ඔබට සුපුරුදු ශ්‍රී ලාංකිකත්වය අත් දකින්න ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා ඉවහල් වනු දැකීම අපේ එකම අධිෂ්ටානයයි.


 à¶…වුරුදු දහස් ගණනක පොහොසත් සංස්කෘතික උරුමයකින් සුපෝෂිත ශ්‍රී ලාංකික අපේ අසීමිත සුහදශීලීත්වය, පක්ෂපාතීත්වය සහ කැපවීම ලොවට පෙන්වීමට ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා තෝතැන්නක් වනු නොඅනුමානය. 


දශක කිහිපයක සිවිල් යුද්ධයකින් à·„à·’à·ƒ ඔසවන, බහු සංස්කෘතික ජාතියක් වශයෙන් ශ්‍රී ලංකාව දැන් එහි අතීත වැරදි වලින් ඉගෙන එක් ජාතියක් ලෙසින්  à¶‰à¶¯à·’රියට ගමන් කරන අවදියක ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා වෙබ් අඩවිය මහඟු කාර්යයක් ඉටු කරනු ඇතැයි අපි සිතමු. 


ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකාහි අපි කිසිදු දේශපාලන පක්ෂපාතීත්වයක් නොදරන අතර ජනතාව එක් කිරීමට අවශ්‍ය  à·€à¶±à·”යේ මිත්‍රත්වයත්, ආදරයත් විශ්වාසයත් පමණක් බව තරයේ විශ්වාස කරන්නෙමු. 


අතීතයේ දී සිදු වූ වැරදි අතරින් පාඩම් ඉගෙන පටු වාර්ගික සහ ආගමික වෙනස්කම් අමතක කොට ශ්‍රී ලාංකිකයන් ලෙසින් ඉදිරියට යන්නට අපි වෙර දරන්නෙමු.


ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකාවේ අපි එකා මෙන් ප්‍රේමය සතුට සහ දුක එක ලෙස බෙදා ගනිමු. 


අපි ගතින් ලොව කොතැනක දිවි ගෙවුවත්, සිතින් සැමදා ශ්‍රී ලාංකිකයන්!


ග්ලෝබල්ශ්‍රීලංකා


 


 ........................................................................................................

 


GlobalSriLanka (www.globalsrilanka.com) is a social networking website founded in March 2013. The slogan of the website “together again, in a virtual world” depicts the sole aim of this website.


It is to provide an amphitheater on the worldwide web to bring together all Sri Lankans living around the globe back in touch with each other & their own kith and kin living in Sri Lanka.


Sri Lanka boasts of a rich cultural heritage which stretches for thousands of years. Nourished by this, Sri Lankans are brought up to posses a limitless friendliness, loyalty, love & dedication to cause. As a multi-cultural nation recently lifting its head after decades of civil war, Sri Lanka now is on a journey of learning from its past mistakes & moving forward as one nation.


We at GlobalSriLanka do not have any political favouritism. We believe in friendship & love which are the only ingredients needed in bringing people together.


More importantly we believe Sri Lanka is the motherland of all of us even though we are impetuously classed in to different races and religions. We should be humble enough to accept that mistakes have been made in the past & that the future belongs to all who are prepared to look beyond petty racial & religious differences.


Our aim at GlobalSriLanka is to bring all Sri Lankans “Together again in a virtual world” so that we share & spread our love, laughter & sorrow as one. We may live all around the globe, but; We are all Sri Lankans!


Together Again in a Virtual World!


GlobalSriLanka

Back To Top
TOP