හොඳයි, දැන් අපේ ශ්‍රී ලාංකික ජනතාව මෛත්‍රී අපේ ජන නායකයා ලෙසින් තෝරාගෙන තිබෙනවා.
අපි කාටත් සාකච්චා කල යුතු මාතෘකා රැසක් තිබෙනවා.

1. පාර්ලිමේන්තු බහුතරය/ආණ්ඩු පක්ෂය නැතිව රනිල් අගමැති වුනේ කොහොමද?
2. පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණයක් දැන් ඒවිද?
3. දින 100 වැඩපිළිවෙල යථාර්තයක්ද?
4. යුධ අධිකරණයට මහින්ද ගෙන ඒමට ඇමරිකා බ්‍රිතාන්‍ය උත්සාහයට නව පාලනය දරන මතය කුමක්ද?
5. සිදුවුවා යැයි කියන දුෂණ වංචා ගැන සොයා බැලීම ඇරඹෙන්නේ කවදාද?

තවත් ප්‍රශ්න වැලක්....
කියන්න ඔබේ අදහස...

Maithree ta jaya vevaa!


WE need to take action fast! 


A lot of non-Sri Lankans seem to be very happy for some reason.

Sorry, I am not that optimistic about this. 


Maithree has promised too much to the nation thinking that he will not be able to win this.


I mean com'on... how can you keep on increasing wages and handouts, cut prices of Petrol, gas and all that.. where is the money going to come from?

Didnt somebody say the airport is going to be closed today?

Attachments

Really how can we get a new PM without parliament majority? Not complaining... But how is that possible?

ආදරෙයි මම ආදරෙයි...//


රජා තවමත් ආ..දරෙයි....

Attachments
ddddddd.jpg (37.08 kb, 75 views)

අපි මහින්දව එලෙව්වේ මෙහෙ කොමිස් වංචා හින්ද... එතකොට මේ නැගෙනහිර ඉන්න දෙමල මුස්ලිම් අයටත් මෙච්චර සන්තෝස ඒක හින්දම වෙන්න ඇති....නේ?

Attachments

My3 ta tikak amaaru vevi... thaamapahadili naa mokadda me sandanaye kattiya karanna inne kiyalaa

All times are GMT +6. The time now is 3:32 pm.
Back To Top
TOP